Nejsme v boji sami!

přidáno: 17. 4. 2013 6:19, autor: Matěj Seifert   [ aktualizováno 21. 4. 2013 10:58 ]

Doporučujeme Vaší pozornosti webové stránky http://kauzafarkan.cz/ (také obhajuje zájmy místních obyvatel a popisuje vývoj kauzy) a http://praha5.zeleni.cz/19959/clanek/viladomy-farkan/ (stránka Zelených, věnovaná naší situaci i dalším místům Prahy 5, ohroženým bezohlednou expanzí developerů). Oba odkazy přidáváme do příslušné části webu. 

Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha 5 (16. dubna 2013)

přidáno: 16. 4. 2013 3:24, autor: Matěj Seifert   [ aktualizováno 16. 4. 2013 3:25 ]

15. dubna 2013. jsme zastupitelům naší městské části poslali na jejich e-mailové adresy Otevřený dopis
a přílohu k němu s odkazem na další informace. Doufáme, že naši situaci vezmou zastupitelé na vědomí a budou se jí věnovat. Nejbližší zasedání zastupitelstva je plánováno již na 18. dubna 2013 od 13 hodin. Dopis a jeho přílohu si můžete otevřít poklepnutím na následující odkazy: otevřený dopis ; příloha dopisu.

Kauza stručně (12. dubna 2013)

přidáno: 16. 4. 2013 3:13, autor: Matěj Seifert

Na webové stránky jsme přidali dokument, který stručně popisuje celou kauzu Farkáň. Od sporných restitucí přes počátky aktivit develeporů až k podivným rozhodnutím úředníků. Popisujeme, kde nebyla respektována stanoviska nadřízených orgánů a jak jsou porušovány podmínky vydaných stavebních povolení, se kterými nesouhlasíme. Dokument si otevřete poklepnutím na následující odkaz: Kauza stručně (duben 2013)

Příběh obyvatel ulice Mikšovského

přidáno: 16. 4. 2013 2:47, autor: Matěj Seifert   [ aktualizováno 16. 4. 2013 5:13 ]

V dokumentu z března 2013 je osobní vyjádření obyvatel ulice Mikšovského k celé kauze. Doprovází  je fotografie původních zahrad. Dokument si otevřete poklepnutím na tento odkaz: Příběh obyvatel

Aktuální informace - březen 2013

přidáno: 27. 3. 2013 8:48, autor: Matěj Seifert   [ aktualizováno 16. 4. 2013 3:08 ]

Dokument popisuje, co vše se dělo v období po 8.  březnu 2013. Setkání se stranou zelených, nabídka k osobnímu jednání ze strany starosty Prahy 5 pana Ing. Zeleného a aktivity občanských sdružení... Dokument si otevřete poklepnutím na následující odkaz: Aktuální informace (březen 2013)

Otevřený dopis všem sousedům v blízkém i vzdálenějším okolí Farkáně

přidáno: 3. 12. 2012 14:01, autor: Administrátor webu   [ aktualizováno 3. 12. 2012 15:09 ]

Vážení sousedé a duše spřízněné,

 

jsme obyvatelé a vlastníci bytových družstev v ulici Mikšovského v Praze 5 - Košířích. Jak jistě všichni víte,  připravuje se developerská stavební  společnost  Central Group a.s.  vystavět  na parcelách,  sousedících s našimi obytnými domy,  monstrózní  "viladomy",  které svou mohutností a naprosto odlišným vzhledem budou působit doslova jako "rána mezi oči" nám všem, kteří zde žijeme již dlouhá léta! 

 

Obracíme se na vás s velkou prosbou a výzvou o podporu naší dlouholeté snahy zabránit developorovi a "úřednické" zlovůli ve výstavbě naprosto  nevhodných,  nevzhledných a především  nepotřebných  betonových staveb, které nejenže se do naší  lokality naprosto nehodí, ale kvůli nimž byly  bezohledně vykáceny desítky stromů a keřů , které kolem našich obydlí rostly a které jsme vlastníma rukama vysázeli !

 

Původní majitelé pozemků a později restituenti,  kterým byly parcely  (dle našeho názoru neoprávněně!)  vráceny,  se o zahrady, založené obyvateli bytových domů,  nikdy nestarali !!!  Bylo jim naprosto jedno,  v jakém stavu se nacházejí, zato ale - jakmile se naskytla vhodná doba a příležitost, obratem ruky pozemky  odprodali  developerovi,  který v zájmu vysokých zisků   ignoruje  potřeby a názory nás  -  obyčejných lidí !!  Výrazy  jako  opravdový domov, péče a ochrana přírody a veřejné zeleně,  jim za  "vydatné" podpory životního odboru při Mč-Prahy 5 naprosto  nic  neříká !! Pokud si i nadále budou moci dělat s našimi životy co chtějí ti, kteří zbohatli  z  p r á c e   a   d a n í  obyčejných pracovitých lidí , pak j e   t o   š p a t n ě !!  Tohle  jim   n e s m í m e   dovolit !!


Dnes budou bývalé zahrady zastavěny u nás, z í t r a  se obdobná situace může dotýkat právě vás!!  Ani se nenadějeme a  za  nedlouho "zmizí"  z našeho okolí  poslední zelený plácek, kde by si naše i vaše děti mohly v klidu hrát nebo sportovat!! 

 

N i k o h o  na  radnici nezajímá, že denně jsou přecpané autobusy,  když jedeme do práce či z práce, že maminky  musí  tahat nákupy až z centra  Smíchova či odjinud,  protože ve zdejší lokalitě  je   n a p r o s t o   n e v h o d n á   občanská  vybavenost,  že místo vyhovujícího nákupního centra  "budovali" bývalí i současní starostové především cyklostezky nebo "betonové rakve", které místo aby zdobily střed naší městské části, jsou pořádnou ostudou pro všechny a to jen proto, aby radnice nepřišla o dotace!! Na to peníze zřejmě jsou!!  Kdyby místo takto doslova  promrhané  peníze byly použity na  odkoupení  pozemků,  které mají být zastavěny betonovými krychlemi,  pak by se za tyto peníze  mohla  z n o v u  zřídit  v e ř e j n á  z e l e ň,  která je potřebná pro všechny, kteří zde žijeme!!

 

Pokud se to našim politikům právě hodí,  tak nám neustále  "předhazují"  různá srovnání  o životní  úrovni  vyspělých  států!! Ale skutečnost, že např. v sousedním Německu jsou stromy  patřící městu  dokonce očíslovány a pečlivě evidovány,  to u nás  asi  nikdo z nich neví a ani je to nezajímá!! Jak jednoduché a proto geniální!! N i k d o  by si tam nedovolil bez povolení pokácet strom, který má své evidenční číslo!! P r o č  to  nejde u nás?!? P r o č  se máme nečinně dívat na to, jak nám živá příroda  m i z í  před očima, aniž  by  to s kýmkoliv na úřadech hnulo ?!?

 

U našeho domu zůstal  jeden  j e d i n ý  strom!!  Nádherná, urostlá - ale bohužel  osamocená  vzácná  jedle,  kterou  čeká tentýž nešťastný osud, jako všechny stromy před vykácením !! Obrátili jsme se s žádostí o záchranu  tohoto zázraku  přírody na  mnohé  úředníky z životních odborů,  jenže  bohužel  b y l a   n a š e   s n a h a   m a r n á !!  Průměr kmene "není v normě"!!  Strom  nemá  šanci  přežít,  protože ti, kteří normu vymysleli, jaksi pozapomněli na lidové pořekadlo, že ten či onen je ztepilý jak jedle!! Tedy je vysoký a štíhlý tak, jak tyto stromy bývají!! A my se ptáme páni úředníci: kam se poděl  prostý zdravý  selský  rozum ?? Těžko po něm pátrat !!  V dnešní době korupcí  a bezohlednosti 

se  asi  zcela  vytratil,  nebo že by "emigroval"  do  těch  již zmiňovaných sousedních vyspělých států ?!!?

 

Naše současná situace s nevhodně naplánovanou výstavbou je téměř   z o u f a l á  !!!  B r a ň m e  s e  všemi dostupnými prostředky! Pokud máte možnost, sílu, prostředky, známosti a ochotu nám a tím i vám jakkoliv pomoci - prosíme  u d ě l e j te   t o !! Ptřebujeme zkontaktovat mj. hlavně média, aby se o našem trápení vědělo!  Pokud jste VIP osobnost,  která byť jen vyjádřením své podpory pomůže  našemu úsilí  zastavit výstavbu, budeme vám vděčni!! 

 

Vždyť  d o m o v  -  to je koutek v srdci,  kam se nejen utíkáme skrýt,  když nás něco trápí, ale hlavně  kam se  nejraději   v r a c í m e,  když toužíme trávit svůj čas s těmi nejbližšími, které milujeme !! Náš   d o m o v    je    o h r o ž e n !!   P o m o z t e   nám  jej  společnými  silami   z a c h r á n i t !!


Vaši  p o d p o r u  budeme potřebovat v podobě podpisu od všech, kteří mají své trvalé bydliště na Praze 5!!  Připravíme podpisové listiny, se kterými se co nejdříve "objevíme" před vašimi dveřmi !!  Prosíme, abyste nás neodmítli.  Příště vám  možná  budeme  pomáhat  my !!

 

Kontaktujte nás na email : stavba-protest@centrum.cz 


1-6 of 6

Comments