Kauza Farkáň

Investor Central Group s prozatímní podporou některých  úředníků MČ Praha 5 chce zastavět další část zeleně v našem okolí. Stavět se mají nepřiměřeně velké, celé urbanistické území výrazně narušující domy. Původní zahrady jsou již vykáceny!

Naše domy v ulici Mikšovského byly postaveny podnikem Walter - Motorlet v r. 1947. Koncem 90. let nám byly domy a byty prodány v rámci privatizace, ale bez pozemků okolo nich. Přestože jsme byli ujištěni městskou částí Praha 5, že zastavění okolních zahrad, které k domům patřily, absolutně nehrozí, a měli jsme smlouvy o smlouvách budoucích na jejich prodej, byly zahrady a pozemky okolo domů vráceny v restituci. Přitom existovaly informace o tom, že již při stavbě domů byly pozemky od rodiny restituenta vykoupeny, a vydání v restituci bylo MČ P5 napadeno neúspěšně soudní cestou.

V roce 2005 se změnou územního plánu staly zahrady zastavitelným územím, a začal kolotoč připomínek k územnímu řízení a záměrům majitelů pozemků. Figurovaly v něm postupně tři různé developerské společnosti a nechvalně také stavební odbor MHMP, který nás opakovaně nespravil o svých krocích a pravděpodobně zcela záměrně obcházel povinnost nás přizvat ke stavebnímu řízení.  V roce 2012 vyšlo v souvislosti s náhlým pokácením dřevin na území zahrad najevo, že  MČ Praha 5 dne 2.11.2011 vydala stavební povolení na stavbu Viladům na Farkáně I C. a 23.11.2011 též stavební povolení pro stavbu Viladomy na Farkáně objekty B1 a B2. Protože jsme opět nebyli přizváni k řízení, a protože stavební povolení je jen stěží uvěřitelné (do oblasti naprosto nevhodné gigantické stavby, příslib zastínění denního světla 3 m vysokým plotem na dobu několika let bytům, které jiným směrem okna nemají apod.), opět jsme se odvolali. MHMP dal námitkám za pravdu nařídil ÚMČ P5, aby nakázala stavebníkovi zastavit všechny stavební práce. Odvolací řízení v současné době stále probíhá.

I přes to je úředníky ÚMČ P5 tolerována stavební aktivita developera, a to i v rozporu s jejich vlastními rozhodnutími (nepovolené přeložení vodovodního řadu místo jeho rekonstrukce!, nesmyslné záměry záboru parkovacích ploch a další).

Protože se domníváme, že oblast zahrad je vhodné zachovat jako veřejnou zeleň pro celé širší okolí, a protože nechceme připustit, aby se po Praze šířilo úřednické bezpráví, které brutálně snížuje kvalitu života pro obyvatele míst, které napadne developerský vir, budeme proti záměru developera bojovat. Dnes se příkoří děje nám a našemu okolí, zítra se může podobná věc stát i v okolí vašich domů. V bezprostředním okolí našeho bydliště jsou již nyní plánovány další nesmyslné záměry, spojené např. s likvidací zeleně patřící k velké mateřské školce a s výstavbou hmotově nepřiměřeného objektu v oblasti bývalé základní školy v oblasti Farkáně!! Je neuvěřitelné, kam až se nechali developeři zajít. Opravdu chceme, aby si naše dcery, synové, vnučky a vnuci chodili místo do zeleně hrát na betonové silnice a vybetonovaná parkoviště u domů...?

Comments