O co usilujeme

Chceme, aby dotčené území v berprostředním okolí usedlosti Bulovka zůstalo veřejně přístupnou zelení - bylo přeměněno na park. Pro tuto snahu máme dobré argumenty, které na této stránce představujeme. Sledujte aktuality na domovské stránce www.viladomyfarkan.cz a na spřízněných webech.
Comments